SDS z eno roko rešuje podnebje, z drugo ga uničuje

Podnebne spremembe predstavljajo enega največjih svetovnih izzivov našega časa. Čas za ukrepanje se hitro izteka, česar se zavedajo tudi ljudje – zadnja javnomnenjska raziskava Eurobarometer, ki je merila odnos Evropejcev do podnebnih sprememb, ugotavlja, da smo v Sloveniji zaradi podnebnih sprememb zelo zaskrbljeni. Ker zadnje čase skoraj ni več političnega govora, ki se ne bi dotaknil tudi potrebe po naslavljanju podnebnih sprememb, se to kaže tudi v programih strank, ki na tokratnih volitvah tekmujejo za naklonjenost volivcev.

Kako bi torej posamezne stranke reševale podnebno krizo?

Največ ima o podnebnih spremembah povedati program stranke SDS, zato smo jo vzeli pod drobnogled prvo. V SDS problem podnebnih sprememb posebej izpostavljajo, naslavljanje podnebnih sprememb pa povezujejo z reševanjem tako okoljskih kot gospodarskih problemov. To je seveda pozitivno, vendar pa ne kaže kupiti prav vsega kar na prvi pogled...

Pozoren pregled njihovega volilnega programa kaže, da po eni strani o podnebnih spremembah sicer veliko govorijo, po drugi strani pa načrtujejo sprejeti odločitve in ukrepe, ki bi emisije toplogrednih plinov še povečevali. Jasno se zavzemajo za dokončanje projekta TEŠ 6, ki bi še naslednjih 40 let letno povzročal več kot 3 milijone ton emisij CO2. Da to ni v skladu z evropskimi podnebnimi cilji, je izpostavila celo komisarka za podnebno ukrepanje Connie Hedegaard.

SDS motijo tudi trošarine na naftne derivate in napovedujejo 5 - 10 % nižje cene kot v sosednjih, najugodnejših državah - kljub temu, da je v veliki meri ravno nizkim cenam naftnih derivatov v preteklih letih pripisati nedoseganje že sprejetih podnebnih ciljev. Cenovni signali vplivajo na obnašanje potrošnikov – v boju proti podnebnim spremembam pa spodbujanje podnebju neprijaznega obnašanja prav gotovo ni zaželjeno.

V javnih nastopih, pa tudi v volilnem programu, se za zagon gospodarstva sklicujejo na Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih, ki jo je Janševa vlada brez sodelovanja javnosti sprejela leta 2006 (in dopolnila v začetku 2008). Ampak pozor, ti nacionalni razvojni projekti vključujejo tudi umetni otok pri Izoli, izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, zabaviščni park Megalaxia. Sprašujemo se, kakšne so 'razvojne' komponente teh projektov...

Poglejmo še področje energetske učinkovitosti. Ta naj bi bila po njihovem mnenju zelo pomembna. Pa je res? Glede na to, da bi gradili nove in nove energetske objekte, ki jih že glede na sedanjo rabo energije ne potrebujemo za zadovoljevanje naših energetskih potreb (npr. NEK 2), je težko verjeti, da se SDS zdi energetska učinkovitost tako pomembna, kot trdijo. Ta dvoličnost se vidi tudi v aktualnem delu njihovih kandidatov. Npr. evropska poslanka Romana Jordan Cizelj, ki je večkrat javno opozorila, da EU ne dela dovolj na področju energetske učinkovitosti, na predlog evropske direktive o energetski učinkovitosti pa je (skupaj s kolegi) vložila paket amandmajev, ki bi pomenili nadaljnje neizkoriščanje potencialov energetske učinkovitosti.

Pogled v preteklost
SDS je področje podnebnih sprememb lepo izpisala v programu tudi že za volitve 2008. Kljub temu pa so bili edina stranka, ki ni glasovala za Deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike podnebnih sprememb, sprejeto konec leta 2009. Če tudi vi spadate med 67 % zaradi podnebnih sprememb zaskrbljenih Slovencev, je na vas samih, da presodite, ali SDS primerno naslavlja to vašo zaskrbljenost.

Druge stranke, ki kandidirajo na volitvah, se podnebja in energije v volilnem programu dotikajo manj kot SDS, zato bomo njihove programe postavili pod drobnogled v naslednjih blogih. Vabljeni k branju!