Za kaj v resnici gre v tej kampanji?

 Volilni program Socialnih demokratov 2011 – 2015:

 “Z učinkovito rabo energije bomo na najcenejši in najučinkovitejši način dosegli, da ne bo treba povečati proizvodnje energentov.” 

  “Zgradili bomo prve vetrne elektrarne v Sloveniji.”

“Spodbujali bomo uporabo sončne energije tako za gospodinjstva kot industrijo.”

“Nadaljevali bomo gradnjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi.”

“Izkoristili bomo vodni potencial srednje Save.”

“Dokončali bomo začeti projekt šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj, ...”

“Modernizirali bomo Termoelektrarno Trbovlje za uporabo različnih vrst goriv...”

“Povečali bomo energetsko neodvisnost in ohranili primerno raznolikost proizvodnih virov z gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško...”

“Ustvarjali bomo pogoje za ustrezno izrabo odpadkov, lesne biomase in ostankov lesne proizvodnje za proizvodnjo električne energije in soproizvodnjo toplote.


Vi razumete za kaj se v resnici zavzema SD – učinkovito rabo ali nove energetske objekte?  

Za sanje se je sicer res vredno boriti, a je najprej treba vedeti o čem sploh sanjamo!