Izmišljene varnosti

Varnost je ena od osnovnih človeških potreb, vendar se je njen pomen skozi razvoj človeka spreminjal. Nekoč smo se počutili varno, če smo imeli zagotovljeno varno bivališče, dovolj hrane in smo živeli v dobro povezani družbi, ki je ni ogrožal sovražnik. Danes so ti standardi varnosti samo po sebi umevni, varnost pa nam predstavlja tudi to, da smo finančno preskrbljeni za prihodnost, imamo urejeno zavarovanje za različne primere ali pa imamo dobro ograjene hiše. Tem pogledom varnosti se posveča vse več pozornosti, vse manj pozornosti pa dajemo nekaterim drugim aspektom varnosti, ki nam morebiti lahko zagotovijo večjo varnost.

Pokojnine, prihranki in zavarovanja so danes predmet številnih špekulacij in zadnja finančna kriza je pokazala, da lahko na primer življenjski prihranki izginejo ob prvih sapicah na borzno-posredniških trgih. S tem ne želimo ugotoviti, da pokojnine, prihranki ali zavarovanja ne predstavljajo komponente varnosti; ugotoviti želimo, da to ne smejo biti edini elementi varnosti, na katere stavimo.

Pomembno se je osredotočiti tudi na elemente varnosti, kot so možnost preživetja s pomočjo lastnih rok, gradnja varnih bivališč ali povezanost lokalne skupnosti – skratka, tiste elemente varnosti, na katere smo stavili v preteklosti, ker so nam omogočali preživetje, sedaj pa jih smatramo za skoraj brezpredmetne.

  • Ali lastništvo delnic predstavlja večjo varnost, kot to, da imaš krog bližnjih ljudi in znancev, ki ti lahko pomagajo?
  • Ali lahko varno starost zagotovimo tudi na drugačne načine, ne le preko pokojninskega sistema?