Gospodarske rasti

Gospodarska rast je kljub številnim kritikam še vedno ključni politični cilj večine držav. Trenutna struktura tržnih gospodarstev in kapitalističnega sistema zahteva nenehno rast za gospodarsko stabilnost. Tudi ključni družbeni sistemi (pokojninski, zdravstveni ali izobraževalni) so tesno povezani z rastjo, tudi ko trči ob okoljske in družbene omejitve, se praviloma ne sme upočasniti ali zaustaviti. Posledica rasti za vsako ceno pa so veliki problemi, ki jih lahko opazujemo tako na gospodarski (finančna kriza), kot na okoljski (podnebne spremembe) in družbeni (velika neenakost v družbi) ravni. Medtem pa nas zgodovinski spomin opozarja, da so zaradi trkov v podobne ovire, predvsem okoljske, v preteklosti že izginjale civilizacije.

V luči ogrožanja okoljskih, družbenih in celo gospodarskih zmogljivost je potrebno kritično pogledati, kaj se dogaja, kakšne bodo posledice v primeru, da ne ukrepamo in “ladje” ne preusmerimo. Številni glasovi opozarjajo, da je potrebno sedanji prevladujoči koncept rasti postaviti pod vprašaj, če želimo uspešno nasloviti največje izzive človeštva. Danes je med znanstveniki, civilno družbo, politiki in celo poslovneži vse močnejši konsenz, da gospodarska rast ne vodi več nujno k povečanju kakovosti življenja za večino ljudi. Trenutno se postavlja ključno vprašanje ali se družbeni in okoljski stroški gospodarskih dejavnosti ne povečujejo hitreje kot se povečujejo gospodarske koristi. To pa bi pomenilo negospodarno rast, ki nas dela revnejše, ne pa bogatejše.

  • Kakšen bi moral biti gospodarski sistem, da ne bi prevladoval nad političnimi, družbenimi in okoljskimi sistemi, ne bi temeljil na nenehni rasti, bi pa omogočal zadovoljno življenje?
  • Kako zagotoviti zvezen prehod iz trenutnega sistema na drugačen gospodarski sistem brez eskalacije družbenih težav in nesoglasij ali celo konfliktov?