Neenakomerne zaposlenosti

Tržna gospodarstva stremijo k povečanju učinkovitosti, kar pomeni, da moramo z manj dela, kapitala in virov proizvesti več. Če delo postaja bolj učinkovito in se povečuje produktivnost, mora gospodarstvo nenehno rasti, da lahko zaposluje ljudi in zagotavlja dobiček investicijam.

Strokovnjaki in znanstveniki vse bolj postavljajo pod vprašaj, če gospodarska rast res vodi v povečanje zaposlenosti. Vpliv rasti na povečanje zaposlovanja se ne zgodi, ker ga nadomesti vpliv povečanja učinkovitosti dela. Namesto, da bi se povečalo število zaposlenih, tisti že zaposleni naredijo več. Rezultat tega je naraščajoče število tako brezposelnih, kot tudi tistih, ki zaradi prezaposlenosti trpijo za hudim stresom. Stres ne vodi le k zdravstvenim težavam, temveč vse bolj tudi k psihičnim težavam in znižanju kakovosti življenja. Te težave izvirajo tudi iz dejstva, da so danes tipi zaposlitve vse bolj daleč od standardne zaposlitve: začasna zaposlitev, delna zaposlitev, nizka plačila. Zaradi takih tipov je vse več ljudi, ki so sicer zaposleni, pa kljub temu nimajo varnosti.

  • Kaj bi ti predstavljalo kakovostno zaposlenost?
  • Kako zagotavljati kakovostno zaposlenost vseh delovno sposobnih ljudi v Sloveniji?