Neenakosti

V razporeditvi dostopa do dobrin in bogastva so ogromne razlike in razkorak med revnimi in bogatimi vse bolj narašča. Revni so najbolj na udaru zaradi okoljskih tveganj, obenem pa nimajo sredstev, da bi se zaščitili. Pa so ravno oni najmanj odgovorni za nastanek vseh težav.

Neoliberalne politike, ki smo jim sledili od 1980, so razlog, da so danes teme neenakosti, pravične porazdelitve in družbene pravičnosti tako pomembne. Danes so neenakosti v dohodkih vse večje: podatki kažejo, da je najrevnejših 5 % ljudi v zadnjih letih izgubilo 25 % realnega dohodka, medtem ko je najbogatejših 5 % realno pridobilo 12 % dohodkov več. Več kot tretjina človeštva si deli isto bogastvo, kot 50.000 najbogatejših ljudi. Povečuje se tudi razkorak med revnimi in bogatimi znotraj držav. Temu primerna je tudi neenakost pri potrošnji. Ljudje iz razvitih držav potrošijo 10 krat več virov kot ljudje iz najrevnejših držav. Rast neenakosti ima negativne vplive na družbo kot celoto.

  • Ali je pravično, da do dohodki porazdeljeni tako neenakomerno?
  • Kako lahko zagotovimo bolj enakomerno porazdelitev dohodkov?