O projektu

Se kdaj vprašate, kaj počnemo s svojim planetom, ljudmi okoli sebe in sami s sabo? Trošimo vse več in vse hitreje, tudi ljudi, ne le dobrin. Potrošnja je postala naš življenjski cilj, a zadovoljstva nam ni prinesla.

Zaradi prekomernega trošenja smo ljudje prebili že kar nekaj omejitev, ki nam jih postavljata okolje in družba. Počasi prihaja na dan ugotovitev (tako med znanstveniki, kot civilno družbo), da neskončna gospodarska rast na omejenem planetu ni mogoča.

Zato moramo ugotoviti, kako se lahko razvijamo odgovorno do okolja in družbe. Zanima nas, kako lahko živimo v družbi, ki je odgovorna do soljudi in do narave, v družbi, kjer je kakovost pomembnejša od količine, družbi, ki je aktivna ter v kateri se ljudje trudimo, da s svojimi odločitvami in dejanji kaj spremenimo.

S projektom Dovolj [1] želimo spodbujati h kritičnemu razmišljajnu in zavedanju lastne odgovornosti za družbo in okolje, v katerem živimo.

Želimo izzvati drugačno razumevanje kakovosti življenja in spodbujati načine razmišljanja in ravnanja, ki nas lahko pripeljejo do družbi in okolju odgovornemu razvoju.

Čas je, da rečemo Dovolj!

 

Opomba:

[1] Projekt izvaja Focus, društvo za sonaraven razvoj.