Onesnaženosti

Naš planet lahko prenese le določeno raven pritiskov na okolje, preden se globalno ravnovesje naravnih sistemov poruši. Nekaj okoljskih meja, ki nam jih predstavlja naš planet, smo že prešli, nekaterim pa se bližamo.Okoljske meje v tem primeru niso le lokalne, temveč globalne, prav tako pa se ne soočamo le z izginjanjem enega vira, temveč številnih. Tveganje, da zakorakamo preko prelomnih točk, je zelo resno in lahko ima neslutene posledice.

Gospodarska rast je glavni motor okoljskega uničenja, saj po eni strani zahteva porabo naravnih virov, po drugi strani pa za seboj pušča gore odpadkov in onesnaženje. Črpanje naravnih virov ni le okoljski problem, saj pogosto vodi tudi do hudih družbenih problemov, kot so kršenje človekovih pravic, nevzdržni delovni pogoji in nepravična plačila delavcem.

Kljub ogromnemu tehnološkemu napredku in povečanju učinkovitosti na številnih področjih, se trend uničevanja okolja pod pritiskom gospodarske rasti ni zaustavil. Povečanje učinkovitosti tehnologij je pogosto izničeno s spremembo obnašanja ljudi, kar vodi v absolutno povečanje rabe virov.

Včasih ni potrebno biti znanstvenik ali razumeti fizike, da bi ugotovil, da nenehna rast v omejenem prostoru ni mogoča. Rast je potrebna in je del naravnih procesov, vendar naleti na ovire, če se naša želja po rasti raztegne v neskončnost. Drevo raste do določene velikosti, pa se ustavi. Človek raste do določene velikosti, pa se ustavi. tudi pregled literature, ki govori o propadu civilizacij kaže, da je eden od najmočnejših faktorjev za zaustavitev rasti in propad civilizacij to, da so v neki točki trčile ob meje, ki jim jih je postavljalo njihovo okolje. Danes imamo veliko prednost: imamo znanje in informacije, s pomočjo katerih se lahko pravočasno organiziramo tako, da bomo živeli znotraj razpoložljivih planetarnih danosti.

  • Kaj lahko naredimo, da ostanemo znotraj meja, ki nam jih postavlja planet?
  • Kako premostiti razkorak med zavedanjem okoljskih problemov in odgovornim ravnanjem z okoljem?