Informacij

V današnjem času informacijske družbe so nam informacije dostopne na vsakem koraku. Informacij je danes toliko, da jih težko ovrednotimo, o njih razmišljamo ter se do njih opredelimo. Ob preobilju informacij se pogosto počutimo izgubljene, saj ne moremo več presojati kaj je tisto, kar je objektivno in resnično. Informacije, ki jih dobimo danes, so zelo razdrobljene in brez povezave z 'veliko sliko'. Novicam o umiranju ljudi sledi reklama za nov izdelek in ne razmišljamo več, kako so informacije povezane med seboj. Poplava informacij nas tudi otopi, saj bi morali sicer čustveno reagirati na informacije nenehoma, kar pa ni mogoče. Zato prenehamo dojemati informacije čustveno in sčasoma postanemo popolnoma indiferentni do dogajanja o katerem smo skozi informacije seznanjeni.

Z ogromno količino informacij ustvarimo tudi občutek, da je naše okolje prekompleksno, da bi ga razumeli. Tako postanemo nesposobni presojati vsakdanje stvari in prepustimo, da se zadevah, kjer bi si morali sami ustvariti svoje mnenje, pogovarjajo le strokovnjaki (in politiki). Veliko ljudi tako postane ali preveč kritičnih in ne verjamejo ničemur v medijih, veliko pa je takih, ki zaradi preobilice informacij postane popolnoma pasivnih in nemočnih.

Objektivnost informacij je bila včasih merilo za pojavljanje v medijih, danes pa v medijih najdemo večinoma informacije, ki so opremljene z mnenjem ali pa celo popolnoma neresnične. Filtrov, ki bi zagotovili pravilnost, točnost, objektivnost in preverljive informacije, skorajda ni več. 

  • Kako zagotoviti, da nam mediji ponujajo objektivne, resnične in preverljive informacije?
  • Kako v poplavi informacij obdržati stik z informacijami, ki jih potrebujemo, in ločiti seme od plevela?