Politike

Trenutni gospodarski model ščitijo in branijo svetovne elite, mednarodna podjetja in bogati potrošniki.  Politične strukture delujejo na način, ki najbolj koristi podjetjem in kapitalu, ne pa ljudem. Veliki poslovni igralci imajo močan vpliv na politike, tako prek plačil za volilne kampanje, kot tudi preko organiziranih lobijev. Politična nadvlada modela se vzdržuje preko strahu, ki daje dovoljenje za različne oblike prisile, obenem pa podpira ideologijo prostega trga. Gospodarska rast se ščiti pogosto tudi na račun demokracije in osnovnih človeških pravic.

Zakonodaja, ki se sprejema, se pogosto sprejema v podporo podjetjem, če pa se sprejema za reševanje stisk ljudi, imajo podjetja ponavadi velik vpliv na slabšanje kakovosti in strogosti zakonodaje. Na področju okolja je to zelo vidno: medtem ko družba zahteva okoljske standarde, podjetja delajo vse mogoče, da bi jih razvrednotili. Rezultat je okoljska zakonodaja, ki sicer obstaja, a je ‘brez zob’. Podobno je na drugih področjih.

  • Kako omejiti vpliv kapitala na zakonodajo in odločanje?
  • Ali obstaja kakšen drug političen model, ki bi zagotovil, da bi vlade delale za nas, ne pa podjetja?