Potrošnje

Naša gospodarstva so strukturno odvisna od potrošnje. Potrošnja oz. potrošništvo kot življenjski slog je sčasoma postalo tako sinonim, kot tudi ena od največjih ovir za kakovostno življenje. Današnji tržni sistem temelji na nenehni rasti in povečanju dobička, podjetja pa za svojo rast in povečanje dobička potrebujejo družbo, ki je ujeta v sistem, kjer se potrebe ustvarjajo hitreje, kot jih mi uspemo zadovoljiti. Gonilo potrošnje je namreč v tem, da se umetno ustvarja razkorak med našimi potrebami in možnostjo, da te potrebe zadovoljimo.

Da bi lahko nenehno vrteli kolesje proizvodnje in potrošnje, podjetja danes aktivno oblikujejo naša življenja, tako skozi oglaševanje, kot tudi skozi ustvarjanje družbenih vrednot. A podatki kažejo, da rast in potrošnja ne prispevata vedno k povečanju blagostanja posameznika in družbe. V razvitih državah gospodarske rasti ni mogoče povezati s povečanim blagostanjem in zadovoljstvom že od 1960 dalje. Bolj kot gospodarski sistem spodbuja ljudi k sledenju materialističnih ciljev, kot so denar, popularnost ali luksuzne dobrine, nižje so stopnje zadovoljstva in sreče med ljudmi, večje pa so stopnje depresije, strahu in nezadovoljstva. Materialistične vrednote tako nimajo negativnega vpliva le na posameznike in njihov neodgovoren odnos do družbe in okolja, temveč tudi na ljudi okoli njih.

  • Ali ne bi bili manj materialistični življenjski slogi boljši za družbo in posameznike?
  • Kako vplivati na zmanjšanje potrošnje?