Delati prave stvari in življenjsko poslanstvo

»Učinkovitost pomeni delati stvari na pravi način. Uspešnost pomeni delati prave stvari.« Peter Drucker

Verjetno se sprašujete katere so prave stvari? Kako jih poiskati? Enostavno. Vodja dela prave stvari, ko poišče in odpravi ovire, ki so zaposlenim napoti do cilja. Vendar pozor. Še preden vodja prične odpravljati ovire v poslovnih procesih, organizaciji in pri zaposlenih, je smiselno, da najprej sam pri sebi razišče, če ima tudi sam kakšne zadržke. Gre lahko za zadržke vezane na zasebno ali poslovno življenje. Pri tem je potrebno upoštevati, da zadržki v zasebnem življenju vplivajo tudi na poslovno življenje.

“Začni z Zakaj”. Simon Sinek

Že dejstvo, da ne napredujemo na poti do cilja, kaže na to, da imamo morda omejen pogled na izziv. Ko razširimo svoj pogled, lahko najdemo to, kar nas najbolj ovira in to odpravimo. Tako se tudi bolje spoznamo. To kar nas najbolj ovira bomo vedno našli v obliki naših obrambnih mehanizmov. Najdemo jih tako, da se vprašamo s kakšnim namenom nekaj delamo.

Torej ali veste zakaj ste podjetnik ali zakaj hodite v službo? Ali veste zakaj ste kupili točno ta avto? S kakšnim namenom vsak dan meditirate? Ali veste, zakaj se športno udejstvujete?

Ali to delamo zato, ker to želimo ali delamo samo zato, da bi se zaščitimo pred nečim?

Če delamo samo, da se zaščitimo pred nečim, potem ustvarjamo obrambne mehanizme. Torej ovire na poti do cilja. Posledice teh ovir, ki smo jih sami postavili, so običajno vidne v izgubi zanosa na delovnem mestu, nezadovoljstvu in občutkih, da ne izpolnjujemo več pričakovanj. Obrambne mehanizme lahko najdete, ko odgovorite na naslednja vprašanja.

  • Ali želiš ali misliš da moraš to narediti?
  • Ali želiš to narediti ali samo odrivaš strah pred posledicami, če to ne narediš?
  • Ali želiš to narediti ali samo želiš ugotoviti, ali zmoreš to storiti?

Opomba: Z zgornjimi vprašanji predpostavljam, da ima človek, ki odgovarja na vprašanja, zmožnosti biti iskren do sebe. Iskrenost posameznika je seveda odvisna od umske, čustvene in duhovne inteligence.

Če ste ugotovili, da ne nekaj delate, ker mislite da morate, potem zelo verjetno ne delate za to, kar želite, vendar zato, da izpolnjujete določena pričakovanja.
Če ste ugotovili, da nekaj delate samo zato ker se bojite posledic, če tega ne boste storili, potem verjetno ne delate tega, kar bi si resnično želeli. Ta navidezna želja torej vključuje pričakovanje kot tudi skrivanje oz. odrivanje strahu pred posledicami nadejanja.
Če ste odgovorili, da nekaj delate, ker želite ugotoviti ali zmorete to narediti, potem ni nujno da je to vaša dolgoročna želja. Vsekakor je lahko to kratkoročno želja. Vendar se pogosto zgodi, da ko nekdo doseže cilj, nima več motiva za nadaljevanje. S trenutno potrditvijo zmožnosti je človek pridobil trenutno potrditev svoje vrednosti. Sedaj, ko ve da zmore, pogosto izgubi motiv.

»Več kontrole imate v svojem življenju, bolj odgovornega se počutite za svoj osebni uspeh – ali neuspeh.« Arthur C. Brooks

Se želite torej bolje spoznati?

Želite najti zanos pri svojem delu?

Želite najti svoje poslanstvo in ugotoviti kako delati prave stvari na poti do vaših ciljev?

Odkrijte svoje osebni izziv in ga odpravite. Tako se boste najhitreje spoznali. Tako boste spremenili odnos do sebe. Spet boste našli zanos. Tako boste lažje vodili svoje zaposlene. Ko boste odpravili svoje ovire, boste brez težav odpravili tudi izzive v organizaciji. Ker boste delali prave stvari, boste lažje dosegal vaše cilje.

Ko razumete sebe lahko voditi druge

Emocionalna inteligenca je nujno potrebna da razumemo sebe in svoja občutja primerno izražamo. Ko razumemo sebe, lahko razumemo tudi svoje zaposlene. V nedavni raziskavi je kar 73% zaposlenih menilo, da je pri vodjih emocionalna inteligenca (EQ) bolj pomembna kot miselna inteligenca (IQ). V tej isti raziskavi je približno polovica zaposlenih menilo, da njihovim nadrejenim manjka emocionalne inteligence. (Vir: Kent Ingle: Before You Manage Others, Manage Yourself First)
Če kljub prizadevanju vaši projekti zelo počasi napredujejo, potem zelo verjetno delate napačne stvari na poti do svojega cilja. Morda tudi ne izpolnjujete svojega življenjskega poslanstva. To izgleda tako, kot bi pritiskali na gas in ne opazili, da je vaša ročna zavora močno zategnjena. Na tak način pa običajno težko pridemo do cilja.

mag. Gorazd Buh, avtor knjige KDAJ JE DOVOLJ? in mentor za osebno in poslovno rast

članek je bil objavljen na portalu Podjetnik.net na povezavi.